Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών / Greek PhD theses archive

Posted: 04/04/2013 by arilab in General
Tags: , ,

Στο site “http://www.didaktorika.gr/eadd/” μπορείτε να βρείτε τις διδακτορικές διατριβές Ελλήνων επιστημονων. τα περισσότερα αρχεία μπορούν έχουν ανοιχτή πρόσβαση.

You can find an archive of PhD theses written by Greek scientists here: http://www.didaktorika.gr/eadd/. Most of the files are available to download.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s