Προσέγγιση του επιπέδου ομομειξίας σε πληθυσμούς μόνοικων φυτών μέσα από τις μεταβολές της ετεροζυγωτίας

Posted: 22/02/2013 by arilab in Science we create
Tags: , ,

Παρουσίαση από το συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ στην Ορεστιάδα το 2006. Παρουσιάζεται μια ιδέα για μέτρηση των επιπέδων ομομειξίας με μια “διόρθωση” των δεδομένων ετεροζυγωτίας σε δύο γενιές.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s