Συστήματα Αυτοασυμβατότητας Φυτών (Plant Self-incompatibility Systems)

Posted: 02/02/2013 by arilab in Graduate class
Tags: ,

Γκότση Μ, Κατσινίκας Κ. 2013.

Παρουσίαση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος “Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική” του ΜΠΣ του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος / ΔΠΘ Ορεστιάδα.
Image
https://arilab.files.wordpress.com/2013/02/incompatibility.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s