Λήθαργος σπόρων (seed dormancy)

Posted: 27/01/2013 by arilab in Graduate class

Παναγούσης Χ, Τριγκίδου Α, 2013Image

Παρουσίαση στο πλαίσιο του μαθήματος “Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική” του ΜΠΣ του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβαλλοντος & Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.

Click to access cebbceb7ceb8ceb1cf81ceb3cebfcf83-cf83cf80cebfcf81cf89cebd.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s