Στοχευμένη αναπαραγωγή (assortative mating)

Posted: 26/01/2013 by arilab in Graduate class
Tags:

ImageΒιδάκης Κ, Στόικου Μ, 2013

Παρουσίαση στο πλαίσιο του μαθήματος “Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική” του ΜΠΣ του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβαλλοντος & Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ

Click to access cf83cf84cebfcf87ceb5cf85cebcceadcebdceb7-ceb1cebdceb1cf80ceb1cf81ceb1ceb3cf89ceb3ceae-2013.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s