Μειωτική εκτροπή (meiotic drive)

Posted: 26/01/2013 by arilab in Graduate class
Tags:

Ιωαννίδου Μ, Μιχαήλ Μ, 2013Image

Παρουσίαση στο πλαίσιο του μαθήματος “Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική” του ΜΠΣ του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβαλλοντος & Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ

Click to access cebcceb5ceb9cf89cf84ceb9cebaceb7-ceb5cebacf84cf81cebfcf80ceb7-cf84ceb5cebbceb9cebacebf.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s